The roads of friendship: Piacenza, Ravenna, Nairobi